Státní podpora – Švédsko – Státní podpora C 29/10 (ex NN 42/10) – Údajný prodej veřejného majetku obcí Vänersborg pod tržní cenou – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie Text s významem pro EHP