Γραπτή ερώτηση αριθ. 1398/81 του κ. Schmid προς την Επιτροπή Θέμα: Ραδιενεργός ακτινοβολία ειδών διατροφής για σκοπούς κονσερβοποιήσεως (Συμπληρωματική απάντηση)