Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA IV - VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU#Kapitola 1 - Pracovníci#Článek 45(bývalý článek 39 Smlouvy o ES)