Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 ze dne 16. prosince 2015 o jmenování jednoho italského člena a jedné italské náhradnice Výboru regionů