Kawża C-418/18 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2018 minn European Citizens’ Initiative One of Us mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla Estiża) fit-23 ta’ April 2018 fil-Kawża T-561/14, European Citizens’ Initiative One of Us et vs Il-Kummissjoni Ewropea