A Bizottság (EU) 2020/175 Végrehajtási Határozata (2020. február 6.) az egyes tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 762. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)