Provedbena Odluka Komisije (EU) 2020/175 оd 6. veljače 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2020/47 o zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 762) (Tekst značajan za EGP)