Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/175 af 6. februar 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 762) (EØS-relevant tekst)