Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/175 ze dne 6. února 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 62) (Text s významem pro EHP)