Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2020/1852 z dne 13. maja 2020 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2018