Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1353/87 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 1987 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τους σπόρους σόγιας