Věc C-461/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. listopadu 2006 Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisia AE (AEPI) proti rozsudku vydanému dne 5. září 2006 ve věci T-242/05, Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisia AE (AEPI) v. Komise