Vec T-47/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2019 – UZ/Parlament („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Psychické obťažovanie – Disciplinárna sankcia – Preradenie do platovej triedy nižšej o jednu triedu a odobratie všetkých bodov na účely povýšenia – Zamietnutie žiadosti žalobkyne o pomoc – Podrobné postupy administratívneho vyšetrovania – Požiadavka nestrannosti – Právo byť vypočutý – Procesná vada – Dôsledky procesnej vady“)