Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1827 ze dne 26. května 2020, týkající se podpory SA.39990 – (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) – kterou Belgie poskytla ve prospěch společnosti Ducatt NV (oznámeno pod číslem C(2020) 3287) (Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)