Písemný dotaz E-2554/06 Geoffrey Van Orden (PPE-DE) Komisi. Právní status institucí EU