Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/121 z 28. januára 2020 o zriadení pracovnej skupiny pre Spojené kráľovstvo, ktorej predsedá Generálny sekretariát Rady, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2017/900