Besluit (EU) 2020/121 van de Raad van 28 januari 2020 betreffende de instelling van de Groep Verenigd Koninkrijk, voorgezeten door het secretariaat-generaal van de Raad en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/900