Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/121 tat-28 ta’ Jannar 2020 dwar l-istabbiliment tal-Grupp ta’ Ħidma dwar ir-Renju Unit ippresedut mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2017/900