A Tanács (EU) 2020/121 Határozata (2020. január 28.) az Egyesült Királysággal foglalkozó, a Tanács Főtitkársága által elnökölt munkacsoport létrehozásáról, és az (EU) 2017/900 határozat hatályon kívül helyezéséről