Odluka Vijeća (EU) 2020/121 od 28. siječnja 2020. o osnivanju Radne skupine za Ujedinjenu Kraljevinu, kojom predsjeda Glavno tajništvo Vijeća, i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2017/900