Rådets afgørelse (EU) 2020/121 af 28. januar 2020 om nedsættelse af Gruppen vedrørende Det Forenede Kongerige med Generalsekretariatet for Rådet som formand og ophævelse af afgørelse (EU) 2017/900