Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1982 2019 m. lapkričio 28 d. kuriuo, atnaujinus tyrimą siekiant įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą byloje T-650/17 dėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės Jinan Meide Castings Co., Ltd. pagamintoms kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais, nustatomas reikalavimas registruoti tam tikras importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias detales su sriegiais