Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7186 – APG Strategic Real Estate Pool/Hammerson/SDMG/MBG/Via) Text s významem pro EHP