Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 12 června 1968. # August Josef Van Eick proti Komisi Evropských společenství. # Věc 35-67. TITJUR Van Eick v. Komise