Stanovisko generálního advokáta - Gand - 3 června 1969. # Franz Völk proti S.P.R.L. Ets J. Vervaecke. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberlandesgericht München - Německo. # Věc 5-69. Völk TITJUR