Mål C-491/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 24 september 2020 – WZ mot AS, Sąd Najwyższy