Lieta C-491/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 24. septembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – W.Ż./A.S., Sąd Najwyższy