Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č.j. COMP/M.3467 – DOW/PIC/WHITE SANDS JV) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení Text s významem pro EHP