Cerere de exprimare a interesului pentru selectarea membrilor Consiliului bugetar european