Uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling voor de selectie van de leden van het Europees Begrotingscomité