Vec T-689/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2019 – Executive Selling/EUIPO – (EXECUTIVE SELLING) („Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka EXECUTIVE SELLING – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001))