Věc T-689/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2019 – Executive Selling v. EUIPO (EXECUTIVE SELLING) („Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka EXECUTIVE SELLING – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)