Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. června 2005 ve věci T-315/03, Hans-Peter Wilfer proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka ROCKBASS — Absolutní důvody pro zamítnutí — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 — Přezkum skutečností odvolacím senátem z moci úřední — Nezohlednění skutečností předložených žalobcem — Článek 74 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94)