Schreckenberg v. Komise TITJUR Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. prosince 1966. # Heinrich Schreckenberg proti Komisi CEEA. # Věc 59-65.