Nařízení Rady (EHS) č. 1808/89 ze dne 19. června 1989, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů