Písemný dotaz P-1238/06 Bart Staes (Verts/ALE) Komisi. Koordinace sběru údajů a odborných stanovisek týkajících se hrozby pandemie chřipky