EMP Ühiskomitee otsus nr 111/2000, 22. detsember 2000, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)