Acciaierie San Michele v. Vysoký úřad Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 14 prosince 1966. # Faillite des Acciaierie San Michele SpA proti Vysokému úřadu ESUO. # Spojené věci 9 a 58-65. TITJUR