Vec T-620/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. septembra 2017 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Idealogistic — Skoršia slovná národná ochranná známka idéa logistique — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009)