Actualizarea anuală a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai uniunii europene care își desfășoară activitatea în țări terțeRaportul Eurostat din 31 octombrie 2019 privind actualizarea anuală pe 2019 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor UE în conformitate cu articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa XI la acesta, care ajustează, cu efect de la 1 iulie 2019, remunerațiile personalului activ și pensiile personalului pensionat și care actualizează, cu efect de la 1 iulie 2019, coeficienții corectori aplicați remunerațiilor personalului care își desfășoară activitatea la posturi în interiorul și în afara UE și pensiilor personalului pensionat în funcție de țara de reședință, precum și transferurilor de pensii.Informații suplimentare privind metodologia sunt disponibile pe site-ul Eurostat (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07