To korekcijas koeficientu ikgadējā pārskatīšana, kuri ir piemērojami trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumamEurostat 2019. gada 31. oktobra ziņojums par ES ierēdņu atalgojuma un pensiju ikgadējo pārskatīšanu 2019. gadā atbilstoši 64. un 65. pantam un XI pielikumam Civildienesta noteikumos, kurus piemēro Eiropas Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, ar ko no 2019. gada 1. jūlija koriģē aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumu un pensijā aizgājušo darbinieku pensijas un no 2019. gada 1. jūlija pārskata korekcijas koeficientus, ko piemēro aktīvi nodarbinātajiem darbiniekiem, kuri strādā dienesta vietās Eiropas Savienībā un ārpus tās, pensijā aizgājušo darbinieku pensijām atbilstoši viņu dzīvesvietas valstij un pensiju pārskaitījumiem.Papildu informācija par metodiku ir pieejama Eurostat tīmekļa vietnē (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07