Metinis trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atlyginimams taikomų korekcinių koeficientų atnaujinimas2019 m. spalio 31 d. Eurostato ataskaita dėl metinio ES pareigūnų atlyginimų ir pensijų atnaujinimo 2019 m. pagal Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikytinų Tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsnius ir XI priedą, kuriais remiantis nuo 2019 m. liepos 1 d. patikslinami dirbančių darbuotojų atlyginimai ir išėjusių į pensiją darbuotojų pensijos ir nuo 2019 m. liepos 1 d. atnaujinami ES ir už jos ribų esančiose darbo vietose dirbančių darbuotojų atlyginimams, išėjusių į pensiją darbuotojų pensijoms pagal jų gyvenamąją vietą ir pensijų pervedimams taikomi korekciniai koeficientai.Daugiau informacijos apie metodiką pateikta Eurostato interneto svetainėje (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07