Godišnje ažuriranje ponderiranja primjenjivih na primitke od rada dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja Europske unije koji rade u trećim zemljamaIzvješće Eurostata od 31. listopada 2019. o godišnjem ažuriranju primitaka od rada i mirovina dužnosnika EU-a za 2019. u skladu s člancima 64. i 65. i Prilogom XI. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje na dužnosnike i ostale službenike Europske unije kojime se prilagođavaju, s učinkom od 1. srpnja 2019., primitci od rada aktivnog osoblja i mirovine umirovljenog osoblja, i ažuriraju s učinkom od 1. srpnja 2019. koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na primitke od rada aktivnog osoblja kojemu je mjesto zaposlenja u EU-u i izvan njega, na mirovine umirovljenog osoblja prema zemlji njihova boravišta te na prijenos mirovina.Više informacija o toj metodologiji dostupno je na web-mjestu Eurostata (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07