Vuotuinen päivitys Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavista korjauskertoimistaEurostatin kertomus, annettu 31. lokakuuta 2019, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 64 ja 65 artiklan ja liitteen XI mukaisesta EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden vuoden 2019 vuotuisesta päivityksestä, jolla mukautetaan aktiivisen henkilöstön palkkoja ja eläkkeelle jääneen henkilöstön eläkkeitä 1. päivästä heinäkuuta 2019 alkaen sekä EU:ssa että sen ulkopuolella olevissa asemapaikoissa työskentelevän aktiivisen henkilöstön palkkoihin, eläkkeelle jääneen henkilöstön eläkkeisiin heidän asuinmaansa mukaisesti sekä eläkkeiden siirtoon sovellettavia korjauskertoimia 1. päivästä heinäkuuta 2019 alkaen.Lisätietoja menetelmästä on saatavilla Eurostatin verkkosivuilla (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients)2019/C 420/07