Zadeva T-277/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2019 – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije PICK & WIN MULTISLOT — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)