Vec T-277/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie PICK & WIN MULTISLOT — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)