Cauza T-277/18: Hotărârea Tribunalului din 9 aprilie 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative PICK & WIN MULTISLOT — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)