kohtuasi T-277/18: Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus — Zitro IP versus EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi PICK & WIN MULTISLOT taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)