Wagner TITJUR Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964. # Albert Wagner proti Jean Fohrmann a Antoine Krier. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Lucemburské velkovévodství. # Věc 101-63.