Písemný dotaz E-001105/11 Carlo Fidanza (PPE) Komisi. Odlišný přístup ke zločinům komunismu